Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (02/2018-01/2020)

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum investic, rozvoje a inovací
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000120
Zahájení projektu: 1. 2. 2018
Ukončení projektu: 31. 1. 2020

Informace o projektu

Účelem projektu je zajištění chodu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) od 02/2018 do 01/2020, který zajištuje sekretariát RSK. Aktivity sekretariátu jsou zaměřeny zejména na zajištění činnosti a chodu RSK, jim zřízených pracovních skupin po administrativní, organizační a koordinační stránce. Cílovou skupinou projektu jsou především pracovníci sekretariátu RSK. Žadatelem projektu je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje - Centrum investic, rozvoje a inovací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 676 726,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 648 834,08 Kč
 
Celková částka: 4 325 560,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena