Regionální stálá koference Královéhradeckého kraje III.

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum investic, rozvoje a inovací
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000223
Zahájení projektu: 1. 2. 2020
Ukončení projektu: 31. 1. 2022

Informace o projektu

Účelem projektu je zajištění chodu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) na období 02/2020-01/2022. Chod zajišťuje sekretariát RSK KHK. Aktivity sekretariátu RSK KHK jsou zaměřeny na zajištění činnosti a chodu samotné RSK a pracovních skupin po administrativní, organizační a koordinační stránce. Cílovou skupinou jsou především pracovníci sekretariátu RSK KHK. Žadatelem projektu je Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 150 000,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 732 352,98 Kč
 
Celková částka: 4 882 353,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena