Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000296
Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Projekt navazuje na projekty "Podpora řízení ITI ÚChA" (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000073), "Podpora řízení ITI ÚChA II." (CZ.../0000114), "Podpora řízení ITI ÚChA III."(CZ.../0000219) zaměřené na podporu řízení nástroje ITI v Ústecko-chomutovské aglomeraci na straně nositele ITI, kterým je statutární město Ústí nad Labem. Projekt cílí na personální a administrativní podporu oddělení řízení ITI, zřízeného v rámci Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic (OMOSRI).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 400 663,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 129 528,80 Kč
 
Celková částka: 7 530 192,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena