Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2022 - 2023

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000278
Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra. Pro jednotlivé roky se počítá s 15 přepočítanými úvazky, tzn. 5 úvazky pracovníků IT + 10 úvazků pro pracovníky, kteří budou vykonávat koordinační činnosti pro potřeby výkonu kontroly u programů Evropské územní spolupráce. A dále s 16 PPÚ za zaměstnance, zajišťující činnosti horizontálně pro více Operačních programů, kteří nemohou být hrazení z TP jednoho OP. Počítá se také s výdaji na DPČ a DPP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 542 857,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 389 915,95 Kč
 
Celková částka: 55 932 773,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena