Komplexní analýza východisek a návrh implementace revidovaných opatření Národní RIS3 strategie 2021+

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000166
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Informace o projektu

Projekt souvisí s potřebou zajistit kvalitní a včasnou přípravu nové Národní RIS3 strategie, která je významným dokumentem pro nové období (pro zpracování Dohody o partnerství, operační programy a plnění tzv. základní podmínky). Součástí projektu budou analytické podklady pro Národní RIS3 strategii 2021+, konkrétně aktuální analýza překážek pro šíření výsledků VaV do praxe, provádění inovací a digitalizaci v ČR a sestavení návrhové části Národní RIS3 strategie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 520 936,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 327 224,00 Kč
 
Celková částka: 8 848 160,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena