Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2020-2021

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000203
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k zajištění personálního a provozního zabezpečení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (RR MS), která bude zaměřena na monitoring projektů podpořených z ROP Moravskoslezsko. Aktivity projektu budou rovněž směřovat k ukončení činnosti RR MS a předání zbytkové agendy řídícího orgánu nástupnické organizaci (Ministerstvu pro místní rozvoj).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 547 373,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 684 830,58 Kč
 
Celková částka: 31 232 204,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena