Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s.
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000194
Zahájení projektu: 1. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021

Informace o projektu

Evaluační projekt bude vyhodnocovat naplnění cílů Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 v oblasti integrace a sociálního začleňování cizinců, zejména začlenění na trh práce. Projekt si klade za cíl analyzovat nastavení a fungování ESF (OPZ a OPPPR) a AMIF, zjištění dopadu realizovaných projektů na cílovou skupinu a definici oblastí, které v následujícím období potřebují pozornost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 420 360,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 956 534,25 Kč
 
Celková částka: 6 376 895,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena