Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000022
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění evaluačních a analytických služeb v rámci implementace a řízení ESIF. Evaluace budou probíhat na úrovni Dohody o partnerství, operačních programů, případně jejich částí; budou zaměřeny na témata související s implementací ESI fondů, na jednotlivé procesy, jejich části a budou pokrývat intervence realizované v programovém období 2007-2013, 2014-2020 a intervence plánované pro navazující programové období 2021+.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 292 301,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 933 935,48 Kč
 
Celková částka: 6 226 236,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena