Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP II.

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000171
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění evaluací a analýz dle EP DoP a jeho aktualizací v rámci implementace a řízení ESIF. Jedná se o navazující projekt na projekt Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000022.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 225 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 275 000,00 Kč
 
Celková částka: 48 500 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena