Dosledování dopadů Housing first pro rodiny s dětmi v Brně po pěti letech

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z. s.
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000293
Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 30. 6. 2023

Informace o projektu

Předkládaný projekt umožňuje vyhodnocení vybraných cílů Dohody o partnerství pro programové období 2014 - 2020 spojených s aktivitami sociálního bydlení a sociálního začleňování v designu randomizovaného kontrolovaného experimentu intervence Housing first pro rodiny s dětmi. Kauzální dopady intervence budou sledovány po pěti letech. Proběhne sběr a vyhodnocení dotazníkových a administrativních dat, výsledky mohou být použity pro lepší zaměření výzev OPZ+ a IROP+.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 117 857,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 373 739,55 Kč
 
Celková částka: 2 491 597,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena