Vítej mezi námi

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000821
Zahájení projektu: 1. 8. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: obrat 2.268.738 Údaje o CS: - celkový počet dětí/žáků školy 100 - počet dětí/žáků s OMJ na škole 10

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 298 716,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 298 716,00 Kč
 
Celková částka: 597 432,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena