Modernizace multimediálního centra

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000523
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Škola má k dispozici zastaralé multimediální centrum a zastaralou síť. Vzhledem k požadavkům na kvalitní vzdělávání je logickým cílem v současné době modernizace centra a sítě, která by odpovídala dnešním nárokům na výuku. Centrum bude modernizováno ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, síť bude modernizována ve vazbě na klíčové kompetence a bude sloužit žákům i pedagogům školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 227 128,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 981 702,99 Kč
Národní soukromá částka: 245 425,75 Kč
 
Celková částka: 2 454 257,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena