Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000972
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo potřeby CS. Byla zpracována projektová dokumentace, rozpočet a harmonogram projektu. RT promyslel využití ve výuce, DVPP a spolupráci se školami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 127 922,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 902 337,60 Kč
Národní soukromá částka: 225 584,40 Kč
 
Celková částka: 2 255 844,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena