Dětská skupina Zelenečská, Městská část Praha 14

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000629
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Přesná adresa místa provozu zařízení péče o děti (v detailu ulice a čísla popisného nebo čísla evidenčního): -Zelenečská 500, resp. Sadská 530/20 (07,08/2018),198 00 Praha 9-Hloubětín Kapacita zařízení péče o děti, tj. počet míst v zařízení péče o děti: -12 míst Celkový harmonogram projektu: -od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2020-provoz zařízení péče o děti (fáze vybud./transf. není plánována, DS již funguje) Typ zařízení: -dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. Forma zařízení: -pro veřejnost

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 427 178,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 284 460,20 Kč
Národní soukromá částka: 142 717,80 Kč
 
Celková částka: 2 854 356,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena