Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016265
Zahájení projektu: 21. 12. 2021
Ukončení projektu: 31. 1. 2023

Informace o projektu

Cílem projektu je nabídnout obyvatelům Libereckého kraje moderní miniinvazivní robotickou chirurgii v rámci léčby v Krajské nemocnici Liberec, a.s. s návazností na onkologickou léčbu při Komplexním onkologickém centru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 72 576 363,40 Kč
 
Celková částka: 72 576 363,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena