Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje pro NBv

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016442
Zahájení projektu: 5. 3. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Informace o projektu

Předmětem projektu Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje pro Nemocnici Břeclav. Cílem projektu je zkvalitnění péče o pacienty a to jak z hlediska diagnostického, tak z hlediska poptávky vyšetření z důvodu prevence. Z hlediska diagnostického je cílem zlepšení diagnostikování pacientů, urychlení a zkvalitnění přenosu informací mezi pracovišti RTG a odbornými pracovišti. Oba pořizované přístroje patři mezi základní vyšetřovací metody pro pacienty s onemocněním COVID-19.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 547 380,00 Kč
 
Celková částka: 35 547 380,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena