Sdílená učebna informatiky a robotiky

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009844
Zahájení projektu: 11. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Ve Dvoře Králové nad Labem chybí v současné době prostory pro zřízení sdílené učebny informatiky a robotiky, která by mohla sloužit jako sdílená učebna pro všechny základní školy, které se nacházejí na území města. Jako řešení se jeví možnost vybudovat tuto učebnu na Střední škole informatiky a služeb, která má dostatečné prostorové kapacity. Projekt předpokládá nákup vnitřního vybavení a nábytku pro výuku ve sdílené učebně. Tato učebna má část robotická učebna, výrobní učebna a sklad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 266 809,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 119 305,77 Kč
 
Celková částka: 2 386 115,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena