Rekonstrukce jazykové učebny č. 120

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016883
Zahájení projektu: 3. 9. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Hlavním zaměřením projektu je vybudování jazykové učebny pro výuku cizích jazyků. Toto vybudování učebny je plně v souladu s klíčovými kompetencemi IROP. Stěžejním předmětem projektu je rekonstrukce učebny a adekvátní vybavení. V rámci vedlejších výdajů bude v rámci projektu vysazena zeleň v areálu školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 758 667,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 929,88 Kč
 
Celková částka: 798 597,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena