Infrastruktura ZŠ Tyršova v Rumburku - vybavení jazykové učebny

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rumburk
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016933
Zahájení projektu: 19. 10. 2021
Ukončení projektu: 5. 9. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Podstatou projektu je modernizace vybavení jazykové učebny. V rámci projektu dojde k pořízení nového IT vybavení. Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství v areálu ZŠ. Projekt je cílen na modernizaci učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky a zvýšila zájem žáků o výuku cizích jazyků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 537 176,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 272,45 Kč
 
Celková částka: 565 449,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena