Hořice - lávka přes silnici I/35

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hořice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007823
Zahájení projektu: 27. 5. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Mimoúrovňové křížení stezky pro pěší a cyklisty přes frekventovanou mezinárodní silnici první třídy E442 (I/35), která propojí místní část Libonice a obce na jihozápad s městem Hořice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 999 999,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 263 157,90 Kč
 
Celková částka: 5 263 158,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena