DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Diecézní charita Brno
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009723
Zahájení projektu: 1. 6. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v Denním stacionáři ve Velkém Meziříčí pořízením stropního zvedacího a asistenčního systému. Díky stropnímu zvedacímu a asistenčnímu systému budou přesuny handikepovaných osob pohodlnější a komfortnější a v neposlední řadě také pro uživatele bezpečnější.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 376 699,70 Kč
Národní soukromá částka: 19 826,30 Kč
 
Celková částka: 396 526,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena