Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žďár nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934
Zahájení projektu: 17. 7. 2019
Ukončení projektu: 26. 6. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Špatná plynulost dopravy v mnoha městech způsobuje zbytečné komplikace. Město Žďár nad Sázavou se proto rozhodlo jít cestou inteligentního řízení dopravy. V rámci projektu realizovaného za přispění evropských fondů byl vytvořen komplexní systém dopravní telematiky. Ten při řízení klíčových křižovatek prioritizuje městskou hromadnou dopravu před ostatními druhy dopravy. Cestující v MHD tak mají zajištěn plynulý a bezpečný průjezd městem a zároveň jsou více motivování využívat právě tento více ekologický druh dopravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 721 041,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 774 791,67 Kč
 
Celková částka: 15 495 833,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena