Zámek Litomyšl - Božský zámek

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2024
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt řeší zachování historických hodnot památky a její širší zpřístupnění veřejnosti. Obnoveny budou střecha a interiéry části 1. a 3. podlaží. Vznikne 1 nová expozice věnované sgrafitům "Proč je zámek UNESCO". Vzniknou nové prohlídkové okruhy, provozní doba se rozšíří na celoroční. To vše a nové návštěvnické centrum, bezbariérovost zařadí zámek do standardu vyhledávané evropské památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 207 271 697,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 36 577 358,33 Kč
 
Celková částka: 243 849 056,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena