Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359
Zahájení projektu: 19. 8. 2015
Ukončení projektu: 14. 1. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je: 1/revitalizace zámecké oranžérie - v západní části i východní části skleníku budou vybudovány multifunkční výstavní prostory a část pro uskladnění rostlin, severní stěna bude znovu vyzdobena iluzivní malbou. Dále vznikne soc. zázemí a depozity. 2/ obnova areálu Francouzského parku - oprava 4 opěrných zdí, doplnění 2 schodišť, restaurování drobné architektury, komplexní obnova technické infrastruktury. 3) digitalizace památky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 843 598,06 Kč
Národní soukromá částka: 14 795 929,08 Kč
 
Celková částka: 98 639 527,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena