Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Arcibiskupství olomoucké
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000338
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Realizace projektu Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad přispěje zejména k zpřístupnění památky vedené Národním památkovým ústavem jako nemovitá národní kulturní památka - Bazilika Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, respektive její další v současné době nepřístupné části - objektu bývalého cisterciáckého kláštera a posléze jezuitské koleje a jezuitského gymnázia.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 93 342 836,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 981 510,13 Kč
Národní soukromá částka: 5 490 755,07 Kč
 
Celková částka: 109 815 101,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena