Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001533
Zahájení projektu: 5. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je přemístění části podsbírky lapidária z nevyhovujících a veřejnosti nepřístupných prostor znojemského hradu do venkovních prostor zadního traktu minoritského kláštera ve Znojmě. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit všem návštěvníkům muzea expozici lapidária ve venkovních reprezentativních prostorách minoritského kláštera a zároveň zajistit podsbírce lapidária vhodnější a bezpečnější podmínky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 493 913,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 145 984,70 Kč
 
Celková částka: 7 639 898,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena