Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Telč
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000316
Zahájení projektu: 19. 5. 2015
Ukončení projektu: 28. 9. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je rehabilitace věže sv. Ducha, která bude spočívat jednak ve fyzické obnově objektu a jednak v novém funkčním využití objektu. Realizací projektu dojde zachování této památky, která je součástí památek UNESCO ve městě Telči. V rámci stavebních prací dojde především k obnově střechy, především krov je ve špatném stavu. V rámci realizace projektu dojde k vytvoření nové expozice ve věži s tématem "Telč v proměnách času", realizace projektu navíc zpřístupní vrchní patro věže.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 028 279,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 122 637,55 Kč
 
Celková částka: 14 150 917,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena