Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674
Zahájení projektu: 29. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci historicky hodnotného památkového objektu - chebského statku v Milíkově. Cílem projektu je rekonstrukce chebského statku v obci Milíkov čp. 18 a vybudování stálé muzejní expozice za účelem zvýšení výchovně vzdělávacího potenciálu objektu s přihlédnutím k jeho památkové hodnotě a podpoře turistického ruchu v dané lokalitě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 404 226,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 247 804,67 Kč
 
Celková částka: 21 652 031,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena