Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346
Zahájení projektu: 1. 1. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova národní kulturní památky zapsané na Seznam UNESCO - poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Projekt je zaměřen na obnovu exteriéru (fasáda, okna) i na obnovu interiéru památky (obnova omítek - štuková výzdoba, restaurátorská obnova mobiliáře, obnova podlahy a rekonstrukce osvětlení). Součástí projektu je i obnova poutní louky přiléhající ke kostelu. Cílem projektu je záchrana a ochrana kulturního dědictví, které unikátní barokní stavba představuje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 245 866,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 499 513,70 Kč
Národní soukromá částka: 2 249 756,85 Kč
 
Celková částka: 44 995 137,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena