Obnova kulturní památky olomoucké radnice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005642
Zahájení projektu: 21. 8. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Zachování, ochrana a rozvoj potenciálu kulturního dědictví v podobě kulturní památky olomoucké radnice a jeho využití k rozvoji území Olomoucké aglomerace s pozitivními dopady v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím zlepšení technického stavu památky, zvýšením ochrany památky, provedením restaurátorských prací, vybudováním nové expozice v radniční věži, rozšířením prostor informačního centra, úpravami vstupu do radnice a vytvořením virtuální prohlídky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 53 120 428,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 374 193,27 Kč
 
Celková částka: 62 494 622,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena