Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Biskupství litoměřické
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334
Zahájení projektu: 15. 4. 2015
Ukončení projektu: 12. 7. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je komplexní obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani, jako centrálního bodu této významné NKP s řadou unikátních prvků. Vlastník plánuje obnovu exteriéru (střecha) i interiéru (restaurování maleb a mobiliáře) kostela, jehož části jsou v havarijním stavu. Součástí projektu je také zabezpečení památky (instalace EPS) a digitalizace památky/mobiliáře, včetně pořízení vybavení pro následnou prezentaci digitalizovaného kulturního dědictví.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 692 621,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 493 249,59 Kč
Národní soukromá částka: 2 746 624,80 Kč
 
Celková částka: 54 932 496,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena