Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000291
Zahájení projektu: 6. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě se svým významem řadí mezi nejvýznamnější památky regionu. Smyslem a účelem projektu je faktická záchrana ceněné národní kulturní památky a vytvoření takových podmínek, které umožní zatraktivnění tohoto turistického místa. Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav památky. Rekonstrukcí dojde k zachování kulturního a historického dědictví a ke zlepšení kulturně-historického potenciálu a navíc také k rozvoji cestovního ruchu v oblasti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 282 535,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 092 062,98 Kč
Národní soukromá částka: 1 546 031,49 Kč
 
Celková částka: 30 920 630,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena