Zřízení denního stacionáře v Sokolově

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611
Zahájení projektu: 7. 9. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je provést stavební úpravy na darovaném objektu a vytvořit tak vhodný objekt pro poskytování denního stacionáře pro osoby se zdravotním zejména mentálním postižením. Do sokolovského pracoviště denního stacionáře je zakomponován provoz ještě dalších dvou sociálních služeb (respitní péče a raná péče), které nabídnou spolu s denním stacionářem komplexní inkluzivní podporu osobám se zdravotním postižením. Dojde ke vzniku péče pro 40 klientů, z nichž 5 budou vozíčkáři.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 973 896,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 114 576,02 Kč
Národní soukromá částka: 1 057 288,02 Kč
 
Celková částka: 21 145 760,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena