Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008067
Zahájení projektu: 7. 11. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Rekonstrukcí a rozšířením stávající kapacity bytového fondu s limitovaným nájemným, bude zajištěno potřebným cílovým skupinám bydlení kvalitního standardu, bude eliminována nutnost občanů využívat v nouzi komerčních ubytoven a zajištěna regulace zneužívání obchodu se sociálním bydlením. To povede ke zlepšení veřejných služeb, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi a vyváženého rozvoje území, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 657 060,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 586 540,07 Kč
 
Celková částka: 17 243 600,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena