Navýšení kapacit MŠ Malínek

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0017264
Zahájení projektu: 23. 11. 2021
Ukončení projektu: 30. 9. 2023
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Mateřské školy Lvíček, Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace, a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. V současnosti je kapacita mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec plně využita a mateřské školy nemají dostatek kapacit pro 2 - 3 leté děti. Realizací projektu dojde k výstavbě nového dvoupatrového pavilonu, který doplní celý komplex MŠ, dále bude realizována kompletní rekonstrukce stávající budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 69 391 788,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 245 609,73 Kč
 
Celková částka: 81 637 398,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena