Moderní odborné učebny v barokním kláštěře

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002140
Zahájení projektu: 21. 12. 2015
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. V současné době jsou učebny zastaralé, nemoderní a nejsou plnohodnotně vybaveny pro výuku, což omezuje nejen žáky, ale i pedagogy při výuce přírodovědných oborů v nich vyučovaných. Realizací projektu dojde k modernizaci odborných učeben a k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 965 203,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 233 247,25 Kč
Národní soukromá částka: 466 494,50 Kč
 
Celková částka: 4 664 945,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena