Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Písek
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0003339
Zahájení projektu: 5. 12. 2016
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání v prostorách rekonstruované budovy, kde bude působit Městská knihovna Písek. Na základě projektu vznikne centrum vzdělávání, které bude řešené místnosti a pořízené vybavení a pomůcky používat pro vzdělávání ve 4 klíčových kompetencích IROP. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti vzdělávacích prostor vč. sociálního zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 919 550,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 279 920,64 Kč
 
Celková částka: 15 199 471,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena