Denní stacionář Kristián

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002224
Zahájení projektu: 16. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Vybudování nového denního stacionáře s kapacitou 20 osob. Bližší popis celého projektu je detailně rozveden v přiloženém dokumentu Studie proveditelnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 063 704,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 242 788,80 Kč
Národní soukromá částka: 1 121 394,40 Kč
 
Celková částka: 22 427 888,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena