Terminál B

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016768
Zahájení projektu: 27. 8. 2021
Ukončení projektu: 30. 6. 2023

Informace o projektu

Předkládaný projekt koncepčně řeší nevyhovující situaci autobusového nádraží v Pardubicích. Cílem je vybudování nového autobusového terminálu - Terminálu B, který se bude nacházet v přímém napojení na Terminál A (MHD) a hlavní železniční stanici. Tím dojde k vytvoření ucelené dopravní sítě v jednom místě, což podpoří efektivnost veřejné dopravy. Vybudování nového Terminálu bude mít za následek zlepšení dopravní infrastruktury a revitalizaci veřejného prostoru ve městě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 86 900 442,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 335 372,25 Kč
 
Celková částka: 102 235 815,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena