Stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec - Chodovice

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hořice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000787
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nové stezky pro cyklisty a chodce mezi Hrachovcem a Chodovicemi v délce 1,6 km. Díky vybudování tohoto úseku budou moci občané Holovous a Chodovic bezpečně dojíždět za prací,do škol do Hořic a naopak. Stezka tak odvede cyklodopravu ze silnice I. třídy č.35 se stávající intenzitou dopravy 10-15 tisíc vozidel za jeden den a tím velkou měrou zvýší bezpečnost cyklistů. Z projektu budou mít užitek jak cyklisté,chodci,hendikepovaní,tak řidiči jedoucí po zmiňované silnici I.třídy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 703 757,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 359 486,57 Kč
 
Celková částka: 9 063 244,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena