Semafory u autobusového nádraží Hlučín

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hlučín
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000861
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování světelného signalizačního zařízení na neřízené průsečné křižovatce silnic I/56 (Opavská, Ostravská), II/469 (Celní) a místní komunikace Opavská. Dojde ke zrušení nevyhovujícího přechodu mezi křižovatkami a přechodu přes ul. Celní. Tyto přechody budou nahrazeny novým světelně řízeným přechodem přes I/56 (Opavská) a navazujícími chodníky. Navržené úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 209 876,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 919 389,90 Kč
 
Celková částka: 6 129 266,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena