Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000924
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 30. 4. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dopravy pěších a cyklistů podél páteřní komunikace města Dvůr Králové nad Labem III/30012, v úseku od Denisova náměstí přes Benešovo nábřeží podél Labe dále ulicí Štefánikovou k významnému turistickému cíli zoo. Po jedné straně silnice budou rekonstruovány chodníky pro pěší, na druhé straně silnice dojde k vybudování smíšené stezky pro pěší a chodce. Provedené stavební úpravy budou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o bezbariérovosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 553 625,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 803 581,06 Kč
 
Celková částka: 25 357 207,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena