Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254
Zahájení projektu: 31. 3. 2022
Ukončení projektu: 30. 6. 2023

Informace o projektu

Předmětem projektu je podpora infrastruktury v rozsahu výstavby samostatného parkovacího systému v režimu P+R. Za pomoci této podpory se očekává pokles využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 487 069,00 Kč
Národní soukromá částka: 13 497 718,07 Kč
 
Celková částka: 89 984 787,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena