Nábřežní cyklostezka

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017257
Zahájení projektu: 11. 4. 2022
Ukončení projektu: 30. 6. 2023

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba nového, v současné době chybějícího, úseku cyklostezky na levém břehu Jizery paralelně s ulicí Ptácká a s novou lávkou zajišťující bezpečný přejezd Jizery. Tím dojde k odklonění cyklistů z frekventované ulice Ptácká a vytvoří se předpoklady pro pokračování dalších úseků cyklostezek podél levého břehu Jizery s napojením na cyklotrasu č. 17 Greenway Jizera a další cyklostezky a cyklotrasy v jižní a jihozápadní části Mladé Boleslavi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 913 564,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 278 864,42 Kč
 
Celková částka: 35 192 429,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena