Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Chlumec nad Cidlinou
Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0015995
Zahájení projektu: 19. 4. 2021
Ukončení projektu: 30. 11. 2022

Informace o projektu

Autobusové nádraží ve Chlumci nad Cidlinou je za zenitem své životnosti a kapacitně nestačí. Město Chlumec nad Cidlinou proto připravilo projekt výstavby nového terminálu autobusové dopravy, který zkvalitní veřejnou hromadnou dopravu. Projekt předpokládá vznik terminálu hromadné dopravy pro autobusové spoje. Součástí projektu bude rekonstrukce autobusových stání, vybudování parkovacích míst pro automobily a pro jízdní kola, úprava zeleně, apod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 423 439,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 662 959,87 Kč
 
Celková částka: 31 086 399,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena