Cyklostezka Brno - Jinačovice - Kuřim, úsek R1

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012936
Zahájení projektu: 16. 4. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2022

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba nové cyklostezky Brno (městská část Kníničky) - Jinačovice za účelem bezpečného dopravní spojení cyklistů a chodců do zaměstnání, do škol a za službami. Délka nově vybudovaného úseku cyklostezky je 2,962 km. Jedná se o první úsek cyklostezky, který bude navazovat na plánovaný úsek Jinačovice - Kuřim.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 958 478,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 345 613,81 Kč
 
Celková částka: 22 304 092,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena