ICT služby/provoz

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Státní fond životního prostredí Ceské republiky
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0002864
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění služeb a nákupů v oblasti informační a komunikační techniky pro Státní fond životního prostředí České republiky a jeho Krajská pracoviště. Konkrétním cílem je nákup hardware, nákup software jako služba, nebo jako majetek, nákup podpor (supportu) HW/maintenance (údržby) SW, služby správy, servisní služby, a nákup souvisejícího spotřebního materiálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 262 584,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 340 456,00 Kč
 
Celková částka: 35 603 040,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena