Call centrum pro SFŽP ČR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Státní fond životního prostředí České republiky
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005009
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit základní telefonické a e-mailové poradenství pro tazatele k OPŽP 2014-2020.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 172 788,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 30 492,00 Kč
 
Celková částka: 203 280,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena