Administrativní zabezpečení OPŽP 2014 - 2020, I. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ministerstvo životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004942
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

Zajistit řádné administrativní zabezpečení pro efektivní plnění veškerých aktivit a činností souvisejících s přípravou, monitorováním, hodnocením a kontrolou projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí v období 2014 - 2020 a činností souvisejících s ukončováním Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 - 2013, které jsou nezbytné pro řízení a implementaci fondů EU na národní úrovni.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 100 619 681,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 756 414,40 Kč
 
Celková částka: 118 376 096,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena