MŠ Řešovská, Praha 8 - snížení energetické náročnosti objektu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001541
Zahájení projektu: 25. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Řešovská - č.p. 490/8 (parc. č. 840/147) zateplením fasád včetně soklu (1.330,03 m2), zateplením střechy (1.049,76 m2), instalací VZT jednotek s rekuperací a instalací větracích štěrbin do oken. Dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti původních, nezateplených konstrukcí jsou nedostatečné. Po realizaci projektu se budova zařadí do kategorie C - VYHOVUJÍCÍ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 525 962,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 788 944,20 Kč
 
Celková částka: 6 314 907,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena